Επαναξιολόγηση παρακολούθησης Νεοκλέους ζητά η Επ. Διοικήσεως

Οικοσελίδα » Η ΖΩΗ ΜΑΣ » 

«Παραβίαση δικαιωμάτων του με την συνεχή παρακολούθηση» λένε οι δικηγόροι του

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη καλεί τη Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών να επαναξιολογήσει την εικοσιτετράωρη παρακολούθηση του Παναγιώτη Νεοκλέους, μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, γεγονός που αποτελεί, όπως αναφέρει, «υποτιμητική/εξευτελιστική μεταχείρισή του με τρόπο που επιδρά στο ψυχικό κόσμο του».

Η κα. Λοττίδη εξέτασε σχετικό παράπονο του Παναγιώτη Νεοκλέους, ο οποίος -με βάση σχετική απόφαση Ιατροσυμβουλίου- εκτίει ποινή Φυλάκισης στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ που έχει κηρυχθεί Φυλακή για τους σκοπούς νοσηλείας του εκεί.

Το παράπονο υπέβαλαν οι δικηγόροι του κκ. Μαρκίδη & Σια αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στη μεταχείριση και στις συνθήκες κράτησης του πελάτη τους και ιδιαίτερα την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο εσωτερικό του δωματίου του, κάτι που συνιστά, σύμφωνα με τις θέσεις των δικηγόρων του, «παραβίαση των δικαιωμάτων του, αφού αυτός τυγχάνει συνεχούς παρακολούθησης».

Στο δωμάτιο είναι τοποθετημένες δώδεκα (12) συνολικά κάμερες. Δυο (2) στο υπνοδωμάτιο, δυο (2) στο καθιστικό, μία (ι) στον εσωτερικό διάδρομο προς την τουαλέτα, πέντε (5) στον εξωτερικό διάδρομο προς το δωμάτιο και δυο (2) στην εξωτερική βεράντα/έξοδο κινδύνου/σκάλα διαφυγής. Δέκτες (monitors) υπάρχουν, ένας έξω από το δωμάτιο στο διάδρομο τον οποίο παρακολουθούν οι επί καθήκοντι δεσμοφύλακες και ένας στο Φρουραρχείο στις Κεντρικές Φυλακές, τον οποίο παρακολουθεί ο υπεύθυνος Φρούραρχος.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2017, το γραφείο της διενήργησε επιτόπια έρευνα στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ και υπήρξε αλληλογραφία με το Τμήμα Φυλακών αλλά και με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες/ανεξάρτητες αρχές.

Από τη συνάντηση που είχαν οι λειτουργοί του γραφείου της Επιτρόπου με τον κ. Νεοκλέους, διαφάνηκε, όπως αναφέρεται, «ότι ο βασικός παράγοντας που δημιουργεί έντονα συναισθήματα υποτίμησης και δυσφορίας σε αυτόν είναι η παντελής έλλειψη ιδιωτικότητας, ως αποτέλεσμα της εικοσιτετράωρης παρακολούθησής του, μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών».

Η Επίτροπος σημειώνει στην έκθεσή της ότι «δεν τέθηκε υπόψη μου νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο να στηρίζεται η απόφαση εγκατάστασης του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο εσωτερικό χώρο του δωματίου που κηρύχθηκε ως φυλακή».

Αναφέρει επίσης ότι «η απουσία ρητής διάταξης ή άλλου κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου σε σχέση με τη χρήση τέτοιων κυκλωμάτων παρακολούθησης στο εσωτερικό των δωματίων, κελιών, και η ανυπαρξία συγκεκριμένων κριτηρίων γύρω από το θέμα παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας η οποία για την εφαρμογή της προϋποθέτει καταρχήν συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου».

Σε απαντητική επιστολή της προς την Επίτροπο Διοικήσεως ημερομηνίας 24 Ιουλίου, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών διατυπώνει τη θέση ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα του παραπονούμενου και σημειώνει ότι με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται και το δωμάτιο που έχει οριστεί ως Φυλακές στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, θέμα για το οποίο υπάρχει σχετική «γνωμάτευση» της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων ημερομηνίας 5/7/2012.

Το Τμήμα Φυλακών αναφέρει ότι σε χώρους όπου κρατούνται ασθενείς φυλακισμένοι και εντός των Κεντρικών Φυλακών (π.χ. Πτέρυγα 1ο), υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης σε όλους τους χώρους και εντός του δωματίου ανάπαυσης, εκτός των χώρων υγιεινής.

Το Τμήμα σημειώνει στην επιστολή του ότι: « […] Οι πω πάνω κάμερες είναι αναγκαίες και έχουν τοποθετηθεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο δωμάτιο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με σκοπό τη διασφάλιση των θεμάτων ασφάλειας τόσο του κατάδικου, όσο και των μελών του προσωπικού που υπηρετούν.»

Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε επιστολή της προς την Διευθύντρια Τμήματος Φυλακών ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, καλεί το Τμήμα Φυλακών, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, «να καθορίσει κριτήρια για τον αριθμό των καμερών που εγκαταστάθηκαν σε δωμάτια νοσηλευτηρίων τα οποία έχουν κηρυχτεί ως Φυλακή, καθώς και για το πεδίο οπτικογράφησής τους, με σκοπό την αποτελεσματική φύλαξη και επιτήρηση των κρατουμένων αλλά και την προστασία άλλων προσώπων».

Σε απαντητική επιστολή της προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, η Διευθύντρια των Φυλακών σημειώνει ότι «…η περίπτωση του κρατικού και του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, δεν διαφέρει σε οτιδήποτε για να διαφοροποιεί την κατάσταση που αφορά στην τοποθέτηση και αριθμό καμερών, καθώς και τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης αφού δεν αφορούν οι συγκεκριμένοι χώροι συγκεκριμένο/ους κρατούμενο/όυς αλλά ενδεχομένως οποιοδήποτε κρατούμενο/ους παραστεί ανάγκη ανά πάσα στιγμή, να νοσηλευτεί/ούν στους εν λόγω χώρους, ανεξάρτητα από την επικινδυνότητα, φύλο, ηλικία, αδίκημα και ύψος ποινής (ισοβίτης, βαρυποινίτης, ελαφροποινίτης, υπόδικος)».
«Η τοποθέτηση καμερών είναι ανέφικτο και αδύνατο να διαφοροποιείται κάθε φορά ανάλογα με τον κρατούμενο/ους που πρόκειται να διαμένει/ουν στους εν λόγω χώρους, … πρωτίστως ότι πρέπει να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις κρατουμένων – επικίνδυνων και μη επικίνδυνων κρατουμένων- καθότι αυτό που διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση, είναι τα φυσικά μέτρα ασφάλειας που αφορούν στον αριθμό των δεσμοφυλάκων», αναφέρει περαιτέρω η Διευθύντρια των στην επιστολή της.

Η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει στην έκθεσή της ότι «η απόλυτη εξομοίωση των χωρών μάλλον είναι άτυχης. Στο γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας κινούνται και το επισκέπτονται εκατοντάδες πρόσωπα καθημερινά πέρα από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που εισέρχεται σε όλα τα δωμάτια, περιλαμβανομένων των δωματίων που κηρύσσονται ως φυλακές, γεγονός που από μόνο του απαιτεί υψηλότερους δείκτες ασφαλείας».

«Άλλωστε η θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης καταρρίπτει τους πιο πάνω ισχυρισμούς του τμήματος των φυλακών. Συγκεκριμένα ο ίδιος αναφέρει ότι, η κήρυξη Φυλακής στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ έγινε για συγκεκριμένη περίπτωση μόνο και για το συγκεκριμένο δωμάτιο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτεί εκεί άλλος κατάδικος, πράγμα που σπάνια συμβαίνει, η κήρυξη μπορεί να αφορά και άλλο δωμάτιο», αναφέρει η Επίτροπος.

Είναι προφανές, προσθέτει, «ότι η ταύτιση της προκειμένης περίπτωσης με την περίπτωση του κρατικού νοσηλευτηρίου καταρρίπτεται μετά την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου ο οποίος υποστηρίζει περαιτέρω ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι παράγοντες της επικινδυνότητας και της αναλογικότητας σε συνδυασμό με τον επηρεασμό της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας του ενδιαφερόμενου προσώπου».

«Η τοποθέτηση του αυτή αφήνει τις ενέργειες της Διεύθυνσης των φυλακών χωρίς οποιοδήποτε νομικό ή άλλο νόμιμο έρεισμα ,εκθέτες σε αυθαιρεσία και εφόσον δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε νόμιμος λόγος που να δικαιολογεί το περιορισμό του ατομικού δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση με το πρόσωπο του φυλακισμένου καθίστανται, καταχρηστικές», αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως.

Αναφέρει επίσης ότι «η εξομοίωση, δε, που επιχειρείται από το Τμήμα Φυλακών, της κράτησης του συγκεκριμένου κρατούμενου στο συγκεκριμένο χώρο, με την κράτηση «ασθενών κρατουμένων» στη Πτέρυγα 10 των Κεντρικών Φυλακών και των κρατούμενων που μεταφέρονται για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Αναφέρει ότι «ότι η συνεχής παρακολούθηση του παραπονούμενου μέσω κυκλώματος εικονοληψίας στο εσωτερικό του δωματίου , με τρόπο ώστε αρμόδιοι κρατικοί υπάλληλοι να λαμβάνουν γνώση κάθε στιγμή της διαβίωσής του, ακόμα, μάλιστα, και κατά την ώρα του ύπνου του, χωρίς την ύπαρξη και την εφαρμογή κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένων κριτηρίων που να στηρίζονται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, σε σχέση πάντοτε με την προσωπικότητα του δράστη θεωρώ ότι δεν είναι συμβατή με τις αρχές των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών, και, ως εκ τούτου, συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου και της ιδιωτικής ζωής κατά την έννοια των άρθρων 3 και 8 της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνει αφενός το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και αφετέρου τη αποφυγή μέτρων που συνιστούν ταπεινωτική η εξευτελιστική μεταχείριση».

«Το γεγονός της εικοσιτετράωρης συνεχούς παρακολούθησης στο εσωτερικό του δωματίου, αποτελεί υποτιμητική/εξευτελιστική μεταχείρισή του κατά την έννοια του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 8 του Συντάγματος της Κυπριακή Δημοκρατίας με τρόπο που επιδρά στο ψυχικό κόσμο του παραπονούμενου προκαλώντας συνεχές άγχος και αγωνία από την γνώση ότι κάθε κίνηση του εκούσια η ακούσια παρακολουθείται κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς να δοθεί προς τούτο οποιασδήποτε λόγος που να τον αφορά προσωπικά», επισημαίνει η Επίτροπος.

Η Επίτροπος υπέβαλε την έκθεσή της στη Διευθύντρια Τμήματος Φυλακών με την εισήγηση όπως προβεί στην αναγκαίες ενέργειες για την επαναξιολόγηση του θέματος και να γίνει άμεσα αξιολόγηση των εξατομίκευμένων περιστάσεων του κρατουμένου «ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η απόφαση για την εγκατάσταση 2 καμερών στο εσωτερικό του δωματίου και στο σαλονάκι όπου εκτίει την ποινή του, είναι ανάλογη του επιδιωκόμενου σκοπού».

Εκφράζει τέλος την ανάγκη της γενικότερης ρύθμισης του θέματος και της υιοθέτησης κατάλληλων κριτηρίων «που θα το διέπουν και που θα καθιστούν εφικτή την αξιολόγηση μελλοντικών σχετικών αποφάσεων, σε συνδυασμό με τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης , την προσωπικότητα του φυλακισμένου σε σχέση με την επικινδυνότητα του ως προς τον εαυτό του και τους τρίτους και τον επιδιωκόμενο σκοπό , σε μια δημοκρατική κοινωνία». Η Έκθεση κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τις δικές του ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Το Τμήμα Φυλακών, με το οποίο επικοινώνησε το ΚΥΠΕ, δεν θέλησε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο επί του θέματος.

comments

Tags:ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

loading…

Πηγή: Ikypros.com

Δείτε!


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *