Μέρκελ: Είναι σημαντικό το Βερολίνο να τηρεί τις δεσμεύσεις του προς το ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές δαπάνες

"Μέρκελ: Είναι σημαντικό το Βερολίνο να τηρεί τις δεσμεύσεις του προς το ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές δαπάνες"

Ρωσία: Ξεπέρασαν τις προβλέψεις οι εκροές ιδιωτικών κεφαλαίων στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου

"Ρωσία: Ξεπέρασαν τις προβλέψεις οι εκροές ιδιωτικών κεφαλαίων στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου"